Brækket kraveben (Clavicula fraktur)
Rehab træning af skaden

Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4
Du bør være opmærksom på at træne resten af kroppen så du ikke mister din aktuelle mobilitet, stabilitet og styrke. Så find ud af hvad du kan lave af træning og træn så ud fra det niveau du har. Træning af resten af kroppen accelerere heling af din skaden, blandt andet grundet øget nerve aktivitet og kredsløb.

Beskrivelse af brækket kraveben

Et brækket kraveben også kaldet clavicula fraktur er et hak, revne, brud eller komplet adskillelse af kravebenet. Af alle typer brud omkring skulderen er denne den hyppigste, og oftest er bruddet lokaliseret midt på knoglen. Skaden opstår ved et traume og primært i kontaktidrætter eller ved faldskader, hvor man lander på strakt arm. Skaden ses hyppigst ved ski, cykling og løb på rulleskøjter.
VIGTIGT! – Man skal være opmærksom på, at et brækket kraveben kan forårsage en punkteret lunge. Vær derfor opmærksom på symptomerne som akut åndedræts besvær, åndenød ved aktivitet, og hvis der eks. samtidig er smerter under vejrtrækning.

Symptomer på brækket kraveben
 • Distinkte smerter ved kravebenet efter traume.
 • Direkte (tryk på stedet) og indirekte (tryk fra skulder/overarms område) ømhed på brudlinien.
 • Smerter når overarmen bevæges, da kravebenet derved roteres, og brudenderne ujævnt skrabes mod hinanden.
 • Ofte ses en deformitet, da knoglespidsen fra bruddet kan ses og mærkes under huden (truende åbent brud).
Undersøgelser af brækket kraveben
 • Analyse/inspektion/palpation/ROM, visuelt og fysisk sammenligning med modsatte side.
 • Direkte og indirekte ømhed.
 • Stemmegaffel (127-128hz) test.
 • Smerte ved brudlinien ved bevægelse.
Behandling af brækket kraveben

Skaden skal tilses af læge. Lægen kan være opmærksom på at de store nerver til armen, der ligger omkring skaden ikke er beskadiget, samt ligeledes udelukke lunge- og ribbensbeskadigelse. Røntgen undersøgelse be- eller afkræfter brud. Det er sjældent, at operation er nødvendig.

Immobilitets periode:
 • Immobilisér skaden i den mest smertefrie position.
 • Lås evt. armen med en elastisk bandage.
 • 8 tals slynge der hindrer skulderen i at bevæge sig fremad i 8 uger hos voksne og 3 uger hos børn.
 • Herefter 5-7 dages aflastning.
 • Træning af resten af kroppen mens armen er immobil, styrketræning, cykling på stationær cykel etc.
Rehab periode:
Rehab træning af skaden
Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4