Vilkår og betingelser

Almindelige betingelser for køb og brug af Recover Gym gældende pr. 1. marts 2020.

Aftalens indgåelse Når du køber adgang til Recover Gym, indgår du aftale med, Training and Rehab ApS CVR-nr. 38782509, Lucernevej 150, 2610 Rødovre, tlf. 40913098, e-mail: info@recovergym.com.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. Under Min konto kan du til enhver tid se og printe dine kvitteringer. Derudover kan du på ”Medlemskab” er se om dit abonnement er aktivt.

Abonnementet
• ”Rehab” abonnement giver adgang til træningsøvelses siden og genoptrænings siderne og kun disse sider
• ”Training and Rehab” abonnement giver adgang til træningsøvelses siden, genoptrænings siden, sport og trænings siden, samt foredrags siden.
• “PRO Terapi” abonnement giver adgang til træningsøvelses siden, genoptrænings siden, sport og trænings siden, siden, behandling af bevægeapparat, undersøgelse af bevægeapparat, teori i bevægeapparatet samt kinesiologi tape af skader (kort sagt ALT).

Dit abonnement på Recover Gym fornyes automatisk, indtil du vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Når du tegner et abonnement, indgår du en betalingsaftale med Recover Gym, hvorved du accepterer, at Recover Gym løbende trækker et beløb svarende til prisen for det valgte abonnement fra det kredit- eller betalingskort, som du har tilknyttet abonnementet.
Hvis du ønsker at op- eller nedgradere din pakke, kan det gøres via din profilside ”Min konto”. Når du opgraderer, får du med det samme adgang til din nye pakke og din tidligere betalingsdato vil blive flyttet modsvarende den nye pris. Når du nedgraderer, får du adgang til din nye pakke ved næste betalingsdato.
Af praktiske årsager er et månedsabonnement fastsat til 30 dage, et kvartalsabonnement til 90 dage og et årsabonnement til 365 dage.

Tekniske anbefalinger For at benytte Recover Gym skal man som minimum have en internetforbindelse. Recover Gym er responsiv design og kan ses på alle platforme, mobil såvel som PC. Alle videoer er i HD kvalitet. Recover Gym kan ikke stå til ansvar for eventuelle fejl, på dit netværk, eller andet som vil betyde at websitet ikke kan benyttes.
Andre programmer på computeren kan have indflydelse på afspilningsoplevelsen, enten hvis programmerne er CPU-krævende eller har indvirkning på internetforbindelsen, herunder antivirus programmer, Netværks Proxier og debug-programmer, spil og medieredigeringsprogrammer m.m

Betaling Du skal betale for adgangen til Recover Gym i hele aftaleperioden. Recover Gym tilbyder ingen refusion ved manglende eller delvis brug af Recover Gym. Se i øvrigt reglerne for fortrydelsesret nedenfor.
Dankort, Visa/Dankort, Visa, Visa Electron og Mastercard udstedt af en bank i Kongeriget Danmark, kan benyttes til betaling.

Kampagnetilbud Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement på Recover Gym, kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud.
For “Rehab” kan de første 2 dage være gratis, hvis du ikke har været abonnent før. Opsiger du abonnementet i de første de 2 dage af gratis-perioden, stopper adgangen når de to dage er gået og du mister muligheden for at se indholdet. Du kan aktivere din adgang igen på din profilside ”Min konto” i den resterende gratis-periode, hvis du fortryder din opsigelse. Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes det automatisk til et betalende abonnement.

Fortrydelsesret Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af abonnement på Recover Gym. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse (evt. kampagneperiode medregnes) altså fra du afgiver din bestilling på TV 2s hjemmeside til den udløber. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen i en utvetydig erklæring meddele dette til Training and Rehab ApS, Lucernevej 150, 2610 Rødovre eller til info@recovergym.com.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:
– E-mail adresse
– Ordrenummer
– Mobilnummer oplyst ved oprettelsen
Recover Gym refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Recover Gym har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Parternes forpligtigelser Recover Gym er forpligtet til at levere abonnementets ydelse, så længe abonnementsaftalen er i kraft.
Dit abonnement er knyttet til din e-mail og er personlig for dig og din husstand.
Du må ikke udsende indholdet fra Recover Gym offentligt, og du må ikke kopiere eller distribuere indholdet fra Recover Gym. Hvis Recover Gym konstaterer eller har mistanke om, at du kopierer indhold fra Recover Gym eller deler brugeradgangen med personer uden for din husstand, kan Recover Gym uden varsel afskære din adgang til at benytte Recover Gym. Recover Gym forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen.
Du må ikke omgå de sikkerhedsforanstaltninger, der er opstillet i forhold til brugen af Recover Gym i Kongeriget Danmark og i udlandet. Dette vil blive betragtet som ulovlig brug af Recover Gym.
Recover Gym tilstræber at have tilstrækkelig kapacitet, så alle abonnenter altid kan få adgang til Recover Gym, og Recover Gym vil bestræbe sig på, at Recover Gym er tilgængeligt på alle tidspunkter. Recover Gym gør brug af vimeo til afspilning af videoer, og brugere som afskæres fra at kunne se den/de berørte ønskede film grundet et nedbrud eller andet hos vimeo, er ikke berettiget til nedslag i eller tilbagebetaling af abonnementet. Recover Gym påtager sig endvidere ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde.

Ansvar Recover Gym kan ikke drages til ansvar i forbindelse med brug af hjemmesidens produkter. Hverken ved forkert eller korrekt brug af produkter, som eksempelvis fører til skader, sygdom eller manglende træningsfremgang, kan der påhvile Recover Gym noget ansvar. Da det alene påhviler brugerne at tage ansvar for eget brug.

Ændring af indhold, vilkår og priser Recover Gym kan til enhver tid ændre indholdet af Recover Gym. Ved mindre justeringer som ikke har betydning for det nuværende indhold vil disse ikke blive varslet. Mens du i forbindelse med væsentlige ændringer vil modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst, og aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Recover Gym kan løbende ændre abonnementspriserne bl.a. som følge af øgede indhold. Ved prisstigninger vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst, og aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden.
Recover Gym kan løbende ændre og tilrette De Almindelige Betingelser for Recover Gym. Ved ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst og aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

Ophør Abonnementet er uden opsigelsesfrist. Abonnementet er fortløbende, hvilket betyder at der betales en måned frem af gangen, og opsiges abonnementet vil det løbe til datoen for næste oprindelige opkrævning. Abonnementet kan opsiges via Min konto på recovergym.com.

Persondata Dine data i form af navn, adresse, telefon og e-mail som du oplyser ved abonnements indgåelse, bruges primært til at fakturere dig dit abonnement og til at tilknytte dig til din brugerkonto. Sekundært vil din e-mail blive tilknyttes nyhedsbrev via mailchrimp, læse mere under nyhedsbrev. Yderligere vil din e-mail og betalingsoplysninger blive videregivet til stripe når du signer et abonnement som er vores betalingspartner, du kan se mere under betaling herover for sikkerhed etc. hos stripe. Ved dit abonnements oprettelse giver du samtykke til at vi må anvende dine persondata til ovennævnte formål så længe du har et abonnement hos os og at vi efter abonnements ophør stadig har din bruger konto liggende så du ment kan gen aktivere et abonnement, og at vi stadig kan sende dig nyhedsbrev til du selv afmelder dette via. en nyhedsmail. 

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • I de tilfælde, hvor der foreligger en lovmæssig hjemmel eller er afgivet samtykke til markedsføring, vil vi kommunikere så relevant som muligt på baggrund af dine interesser eller adfærd. Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for målrettet markedsføring.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du bør også læse vores privatlivspolitik

Privatlivs- og cookiepolitik Recover Gym gør sig ret til at anvende cookies på hjemmesiden, primært cookies til webanalyser med henblik på at optimere oplevelsen på hjemmesiderne.

Nyhedsbreve og e-mails Som kunde modtager du automatisk Recover Gym nyhedsbreve på din registrerede e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde disse under “Afmeld beskeder/Afmeld nyhedsbrev” i en af de mails, vi sender til dig.
Ud over nyhedsbreve vil vi benytte din e-mailadresse til at sende e-mails med informationer om opdateringer, ændringer, tilbud og konkurrencer mv. vedrørende Recover Gym.

Reklamationsret

Handel med Training and Rehab er inkl. reklamationsret efter gældende købelov. Reklamation skal ske til info@recovergym.dk indenfor den aktuelle tidsperiode.

Tvister Tvister afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

Kontaktoplysninger Spørgsmål vedrørende abonnementet kan rettes til info@recovergym.dk