Enhver træningsproces er et sammenspil mellem krop og hjerne, derfor skal du og din krop lære noget i alle træningspas. Derved sikres processen et skadesfrit forløb, med udvikling mod en optimal præstation.Skal træningsprocessen være en succes, bør vi fokusere på at evaluere vores træning. Ikke blot efter en uge eller efter en måned, men under hver træning og i hver øvelse. Vi skal sikre os at der er kvalitet i det vi laver, og mangler vi en smule kvalitet bør vi studere og lære af fejlen, og komme op med en løsning. Herved opnår vi en proces med det rette fokus. Så bliv ved med at spørg dig selv, hvad har jeg som mål og delmål? Hvor er jeg på vej hen? Bør jeg ændre retning for at nå målet? Og hvornår er jeg klar til det næste step?

Når vi i træningen begynder at evaluere hver øvelse for at opnå den kvalitet, som sikre et skadesfri forløb og en maksimal præstation. Så vil vi også opdage at processen skal bygges rigtig op, for at efterleve disse krav. Eliminere vi eksempelvis ikke de evt. skader som vi måtte have, vil vi kunne opleve et fejlmønster i mange øvelser, og en præstation som aldrig vil nå nye højder.

Skader behøves ikke at være synlige for det utrænede øje, ligesom de i mange tilfælde ikke gør ondt og ikke opleves at give problemer i dagligdagen. Alligevel ses det ofte at skævheder er årsag til mobilitets indskrænkninger og derved stabilitets problemer. Eksempelvis ved et skævt bækken, som ikke umildbart kan ses og mærkes.

Men faktum er, at et skævt bækken giver funktionel ulige benlængde, og store mobilitets og stabilitets problemer. Som derfor påvirker præstationen og skades billedet.Og på samme måde som skader bør elimineres, bør mobilitets og stabilitets træning opbygges korrekt, for at danne fundament til en korrekt styrketræning, aerob træning etc. Måden hvorpå vi opbygger mobilitet og stabilitet er afgørende for processen, da træningen skal afspejle de naturlige bevægelses mønstre, vi som individer har fra fødslen. Blandt andet i form af korrekt vejrtrækning, symmetriske og asymmetriske bevægelses mønstre. Træning skal yderligere opbygges på kvalitet og ikke på kvantitet, forstået på den måde at. Stabilitetstræning indeholder en række øvelser, øvelser som har et formål, og formålet er ikke at træne de samme øvelser igen og igen. Formålet er at indlære øvelsens mønster, og så komme videre til et højere niveau. Vi opnår ikke et højere niveau i træningen, ved at ligge i planken 30sek. længere end sidst. Har vi indlært plankens stabilitets mønster, er næste niveau ikke at blive ved, men at komme videre til en mere dynamisk planke. Derved bygge på i forhold til indlæring af mønstre, med bedre præstation som resultat. Med andre ord, træner vi ikke det naturlige bevægelses mønster, vil fraværet af motor kontrol styring fra hjernen efterligner svagheder, men core styrke er ikke løsningen på problemet.En anden vigtig faktor i opbygning af mobilitet og stabilitet er, at vælger vi genopbygge af en god mobilitet i et led, for at øge præstation og skades billedet, så kræves det også at stabiliteten følger med. Grunden til at vi i årenes løb har fået en indskrænket mobilitet i et led, er via en naturlig beskyttelse fra hjernens side, da vi gennem årene har mistet stabilitet af leddet. Stabiliteten kan af flere grunde være mistet, og når stabiliteten ikke er tilstede vil hjernen naturligt indskrænke bevægeligheden, for ikke at forvolde skade på sig selv. Derfor vil mange også opleve at mobiliteten øges via stabilitets træning, da hjernen igen føler det sikkert at øge rage of motion.Når fundamentet i pyramiden er på plads, kan vi så målrettet og sikkert begynde at præstations optimere, til den ønskede sport. Vi har nemlig eliminerede skader og skævheder i kroppen og indlært kroppens naturlige bevægelses mønstre. Næste skridt er så aerobt at skabe et centralt kredsløb, som restituere optimalt og danner fundament for specifik kapacitets træning. Samt funktionelt at øge den styrke som sports specifikt skal bruges.Stiler vi efter guldmedaljen vil tung og eksplosiv styrketræning, samt anaerob træning kunne bidrage til et højere niveau. Det er dog afgørende at fundamentet er på plads, således dårlig restitution, stabilitet/teknik, etc. ikke bliver en skades faktor, men en medspiller til optimering af præstationen. Se foredrag om optimal træning med et abonnement hos Recover Gym