Ledbåndsskade (Ligament ruptur)
Rehab træning af skaden

Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4
Du bør være opmærksom på at træne resten af kroppen så du ikke mister din aktuelle mobilitet, stabilitet og styrke. Så find ud af hvad du kan lave af træning og træn så ud fra det niveau du har. Træning af resten af kroppen accelerere heling af din skaden, blandt andet grundet øget nerve aktivitet og kredsløb.

Beskrivelse af ledbåndsskade i knæet

Ligamentskade/ledbåndsskade i knæet må betragtes som alvorlige, eftersom leddets passive stabilitet forringes. Sådanne skader er lige så almindelige som meniskskader og rammer især idrætsudøvere inden for kontaktidrætsgrene, f.eks. fodbold, håndbold, ishockey og basketball samt styrtløb m.fl.

Skadesmekanismer

Ledbåndsskade i knæet opstår især ved kollisioner med modstandere i kontaktidrætsgrene. knæets forskellige ligamenter samarbejder for at opretholde leddets stabilitet, og jo kraftigere påvirkningen af leddet er, desto flere ligamenter bliver inddraget. Ved kraftigere vold må man derfor regne med kombinationsskader, som bliver alvorligere, jo mere udtalt volden er. Ligamentskader i knæet kan opstå ved forskellige typer vold, og nedenfor redegøres for de almindeligste:

 • Valgus traume, vold som rammer knæet fra lateralsiden/ydersiden eller foden fra medialsiden/indersiden, hvor for og underben bringes udad i forhold til lårbenet.
 • Varum traume, vold som rammer knæet fra medialsiden/indersiden.
 • Vold som resulterer i hyperekstension/bagudrette bevægelse af knæet eller kraftig fleksion/bøjning af knæet.
 • Vrid-påvirkninger uden kropskontakt.

Når man taler om stabilitetsskader i knæet, menes der oftest valgus og varum traumer. Det laterale/yderste kompleks skal forhindre varum, som kan opstå ved vold på mediale/inder siden af ledspalten i knæet, hvilket sjældent sker pga. det andet ben ofte står i vejen. Det mediale/inderste kompleks skal forsøge at forhindre valgus traume, og selvom komplekset er fem gange stærkere end det laterale sker valgus traumer langt hyppigere. Grunden til dette skal ses af måden traumerne opstår på. Valgus traumer opstår ved traumer på laterale/yderste ledspalte i knæet eller traume på mediale/inder side i anklen. Varum traumer kan ikke opstå ved lateral/yderside stress i anklen, da dette vil give et vrid i anklen.
Det er som tidliger beskrevet vigtigt at forholde sig til flere skader, når der sker en ledbåndsskade i knæet. Det er det fordi en ledbåndsskade af det inderste/mediale eller yderste/laterale ledbånd ofte føre til vrid og yderligere belastning på meniske, korsbånd, ledkapsel osv. Som kan betyde at skaden er større end umildbart antaget.

Symptomer af ledbåndsskade i knæet

Menisken selv har i den yderste del et mindre sensorisk afsnit med nerveforsyning. Derfor vil man se langt flere symptomer i denne del end den dybere del, til trods for at den dybere dels meniskskader er alvorligere, da den sjældent kan regenerere selv. Det er også et signal til terapeuten, om man vil overse mange menisklæsioner, hvis man gik efter smerten. Den dybere dels ”smertefri” skade vil dog kunne give problemer, som er klassiske; der er ofte aflåsningssymptomer, meniskdråben i midten af menisken vil ofte irritere leddet, der derved vil give hævelse.

 • Smerter på inderside eller yderside af knæet.
 • Smerter ved rotation eller knæbøjning.
 • Smerter langs ledlinien.
 • Svaghedsfornemmelse eller instabilitet af knæet.
 • Benet gi’r efter.
 • Mulige aflåsningstilfælde.
 • Generelle knæsmerter.
 • Udposning. (Der ses udposning ved ca. 43 % af patienter med ledbåndskader og meniskskader på inderste side af knæet)
Undersøgelse af ledbåndsskade i knæet

Det vigtigste, man skal sikre sig, inden man går i gang med sin stabilitetsundersøgelse, er, at udelukke hævelse og indre blødning, der vil kunne give en falsk negativ på nogen af testene. Dette er nok den største fejl, der begås rundt om på de forskellige klinikker og sygehuse, når man som terapeut eller læge undersøger et akut knæ traume eller et væskefyldt knæ. Husk derfor, der kan ikke stabilitetsundersøges ved akut skade.

 • Analyse/inspektion/palpation/ROM, visuelt og fysisk sammenligning af modsatte side.
 • Stabilitets test.
 • Måling af atrofi.
 • Evt. inspektion af leddet gennem artroskop giver den endelige diagnose.
  Er testene positive, anbefales der, at en ortopædkirurg tilser patienten for at vurdere skadens omfang, og kan ligeledes i nødvendigt omfang operere og rekonstruere.
Behandling af ledbåndsskade i knæet
Rehab træning af skaden

Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4