Ledskred i skulderen (Luxation)
Rehab træning af skaden

(se nederst på siden under Rehab træning for særlige forhold)
Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4

Beskrivelse af ledskred i skulderen

Der er tale om et ledskred i skulderen (glenohumeral luxation), når hovedet på overarmen (caput humeri) kommer ud af ledskålen (cavitas glenoidalis) og ikke længere er i kontakt. Skaden er forholdsvis hyppig i skulderen, da der grundet den meget store bevægelighed er en dårlig passiv stabilitet. Typisk er der tale om et fremadrettet ledskred i skulderen (anterior luxation), da ligamenta glenohumeralia (det z-formede ligament) efterlader et svagt punkt mellem de 2 øverste ligamentstrøg, men der kan også finde et bagudrettet ledskred i skulderen (posterior luxation) sted, men ses sjældent og er derfor ikke beskrevet. Årsagen ses ved kontaktidrætter og ved faldskader som ski, cykling og løb på rulleskøjter. Hvis man tidligere har haft ledskred i skulderen, er der meget stor chance for reskade; specielt hvis man dyrker kontaktidræt. Efter 2 – 3 ledskred er det normalt nødvendigt at operere, for at forhindre skulderen i at reluxere ved alm. dagligdags aktiviteter.VIGTIGT!: I sjældnere tilfælde kan luxationen påvirke armens nerve og blodforsyning.

Symptomer på ledskred i skulderen
 • Klar skulder deformitet, hvor skulderen ikke længere er rund.
 • Ekstreme smerter især ved forsøg på bevægelse.
 • Muskelspasmer.
 • Ingen bevægelse, armen hænger slapt ned langs siden.
Undersøgelser af ledskred i skulderen
 • Analyse/inspektion/palpation/ROM (bevægelighedstest)
Behandling af ledskred i skulderen

Bør hurtigst mulig tilses af læge; jo hurtigere jo kortere helingsfase. indtil læge kontakt gøres følgende:

 • Fiksér/lås armen i en slynge.
 • Prøv ikke at sætte armen på plads.
Hvad kan lægen gøre:
 • Være opmærksom på at de store nerver til armen ikke er beskadiget.
 • Tage røntgenbillede for at udelukke fraktur.
 • Sætte skulderen på plads under lokalanæstesi.
 • Sjældne tilfælde operation.
Hvad kan du selv gøre:
Rehab træning

Så hurtigt som muligt eller så snart smerterne tillader det; typisk efter 24-48 timer, skal patienten begynde med isometriske spændingsøvelser og ROM øvelser, der ikke påvirker den passive stabilitet.

Isometriske øvelser gøres ved at holde skulderen statisk, og armen i kontakt med en dør mens der presses imod døren uden der sker en bevægelse i skulderen. Øvelsen foretages i alle retninger med pres fremad, bagud, udad og indad.

ROM øvelser laves ved at ligge overkroppen på et spisebord og med armen hængende frit nedefter. Herfra føres armen rundt i cirkler som gøres større og større i takt med at bevægeligheden forbedres. Det er ok at presse skulderen lidt så det kan mærkes, men ikke over smertegrænsen.
Efter den 1-3 ugers immobilitetsperiode er overstået, skal armen kunne løftes til lodret og der skal kunne udføres cirkeløvelser uden smerte. Kan man dette, kan man begynde Rehab 1.

Rehab træning af skaden

Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4