Forstuvning af anklen (Distorsio pedis)
Rehab træning af skaden

Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4
Du bør være opmærksom på at træne resten af kroppen så du ikke mister din aktuelle mobilitet, stabilitet og styrke. Så find ud af hvad du kan lave af træning og træn så ud fra det niveau du har. Træning af resten af kroppen accelerere heling af din skaden, blandt andet grundet øget nerve aktivitet og kredsløb.

Beskrivelse

Ankel ledbåndsskade også kaldet forstuvning af anklen er en af de hyppigst forekommende bevægeapparats- og idrætsskader. Det skønnes at ca. kun 10-20 % af tilfældene kommer til lægebehandling, og derfor er den akutte skadesbehandling ekstrem vigtig. Forstuvningen (distorsionen) sker oftest (90 %) ved at du træder ned på foden og vrikker indad (supinationstraume), hvilket der er fire grunde til:

 • Foden korrigerer ikke for ujævnheder da foden er for løs i leddet, og med for lidt sensorisk feedback.
 • Dit lægben går længere ned, og hindre dermed foden kan vippe ud.
 • De udvendige ledbånd er meget svagere end det indvendige.
 • Nerve systemet er træt og reagere for sent, ses ofte i slutningen af en kamp eller træning.

Du har tre ledbånd på ydersiden i anklen, som alle er svage. Jo større traume jo flere ledbånd går i stykker. Første sprænger det forreste ledbånd, herefter det der sidder nedenfor din yderste ankelkno og tilsidst det bagereste.

Symptomer
 • Smerte ved belastning og bevægelse af ankelleddet.
 • Hævelse og ømhed.
 • Blodudtrædning og evt.misfarvning af huden, der oftest er lokaliseret under skaden.
 • Foden føles løs (kan ofte ikke mærkes på akutte skader).
Undersøgelser

En læge, fysioterapeut, idrætsskadeterapeut, kiropraktor, osteopat kan oftest lave en undersøgelse, også for at konstatere om der også er sket et brud, hvilket ikke er sjælden. HUSK, er man det mindste i tvivl om der er sket en alvorligere skade, skal du kontakte en skadestue eller læge.
Behandleren laver typisk en:

 • Analyse/inspektion/palpation/bevægetest
 • Forreste og bageste skuffetest (kan ikke gennemføres, hvis leddet er hævet).
 • Direkte, inddirekte kompressionstest og en stemmegaffeltest, for at konstaterer om der
  er et brud (fraktur).
 • Storketest (> 12 sek).
 • Røntgenundersøgelse kan understøtte diagnosen (evt. m. skuffetest).
Behandling

Igennem de sidste 30 år er både behandlere, læger, sygehuse, trænere og udøvere selv, blevet oplært med Is-princippet, RICE/RICEM. Igennem de sidste par år er det blevet veldokumenteret at IS faktisk har en negativ effekt på helingsprocessen.

Læs mere under AKUT skadebehandling.

Akut fase (0-48 timer)

PER (udføres kun af uddannede terapeuter) eller MCE-princippet (mobilisering,
compression og elevation).

 • M = bevæg din fod så meget som muligt uden belastning, for at få affaldsstoffer væk, samt næring til området. Kan gøres ved at lave cirkulære bevægelser og pumpe øvelser med foden.
 • C = anvend en komprimerende forbinding, således at området ikke hæver mere end nødvendigt. HUSK at være OBS på at denne forbinding ikke sidder for stram. Du kan evt. løsne forbinding 2-4 gange i døgnet og lægge den påny.
 • E = undgå belastningen de første to døgn, og hold dit ben højt, således at affaldsstofferne nemmere kommer væk fra skadesområdet.
 • LAD VÆR MED AT BRUGE IS !, da det forlænger helingsprocesen.
Subakut (dag 3-100)

Påbegynd rehab 1 og følg rehab programmerne til du er skadesfri. Helingsprocessen for en ledbåndsskade kan vare i op til 9 måneder, så vær OBS på; at selvom der ingen smerte er, at bevægeligheden er tilbage og at du kan genoptage din sport. Så er dit ledbånd stadig medtaget, hvorfor genoptræning rehab 4 bør fortsætte i et eller andet omfang. For at effektivisere helingsprocessen kan følgenede punkter hjælpe dig:

Storketest kan give dig et billede af hvor vigtig din genoptræning er, i forhold til din risiko for en sådan skade gentager sig.
(Du har 3 forsøg).
1. Stå i almindelig bredstående stilling og læg hænderne om på ryggen.
2. Ret op i ryggen.
3. Kig lige ud.
4. Bøj i det raske bens knæ, så du står på et ben og begge knæ er ud for hinanden.
5. Find balancen.
6. Luk øjnene og hold balancen længst muligt.
< 12 sek. = ingen / meget dårlig balance og koordinationsevne (skal rehabiliteres). 12 – 30 sek. = dårlig balance og koordinationsevne (bør rehabiliteres). 30-60 = normal / god balance og koordinationsevne. > 60 sek. meget god balance og koordinationsevne.

Rehab træning af skaden

Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4