Løberknæ (Tractus iliotibialis syndrom)
Rehab træning af skaden

Rehab program

Du bør være opmærksom på at træne resten af kroppen så du ikke mister din aktuelle mobilitet, stabilitet og styrke. Så find ud af hvad du kan lave af træning og træn så ud fra det niveau du har. Træning af resten af kroppen accelerere heling af din skaden, blandt andet grundet øget nerve aktivitet og kredsløb.

Beskrivelse af løberknæ syndrom

Løberknæ-syndrom også kaldet runners knee eller tractus iliotibialis syndrom, er en smertetilstand som er lokaliseret til området omkring den laterale femur epicondyl (yderste knoglefremspring under knæet). Lidelsen kendetegnes ved smerte lokaliseret på ydersiden af knæet, der opstår ved løb, og rammer især langdistanceløbere.Smerten opstår efter en vis løbestrækning og forværres gradvist indtil den til slut umuliggør fortsat løb. Smerterne forværres især ved løb nedad. Efter et kort hvil kan løbet oftest fortsættes, men løbestrækningen bliver efterhånden kortere og kortere før smerten på ny opstår. Disponerende faktor kan være et knæled som vinkler underbenet indad, ulige lange ben, skævt bækken eller hyperpronation i foden. Alle faktorer som kan betyde at løberknæ syndromet kommer igen og igen.

Iliotibialbåndet er et tykt bånd af senevæv, der løber på ydersiden side af låret fra hoftekammen ned til skinnebenets yderside (Gerdys tuberkel). Den består af såkaldt tæt fibrøst bindevæv, og er i virkeligheden en sene der kommer fra m. tensor fasciae latae og m. gluteus maximus. Selvom iliotibialbåndet ikke har nogen steder mellem hoftekammen til skinnebenet hvor det sidder fast, vil båndet strammes og ændre både tryk og vinkel når de to muskler bliver stramme, som typisk sker ved overbelastning i form af cykling (5%) eller løb (14 %), og menes at udgøre 22 % af alle overbelastningsskader i benet. Tilstanden ses mere end dobbelt så hyppigt hos mænd som kvinder.

Ved nogen oplever man ikke de klassiske udvendige knæsmerter men i stedet for en udvendig udstråling, som mange gange fejltolkes som en discusprolaps eller en neurologisk lidelse. Fortil på hoften kommer der en lille nervegren ud (n. cutaneus femoralis lateralis), og denne løber samme vej ned og forsyner lårets yderside. Denne nerver ligger i et lille rum i hoften, hvor blandet andet den store hoftebøjer (m. iliopsoas) også ligger, og hvis denne er overbelastet eller overspændt (hypertoni) vil den blive tykkere og kan dermed trykke på denne nerve, som igen kan give samme symptom som en stram tractus iliotibialis.

Symptomer på løberknæ
  • Smerter på knæets yderside når man bøjer knæ og hofte omkring 30 grader.
  • Tegn på inflammation på ydersiden af knæ regionen.
  • Forværring ved løb ned af bakke.
  • Hævelse nederst i knæled.
  • Bursitis (kemisk bursit) af slimsækken ved m. biceps femoris (b. subtendinea musculi biciptis femoralis inferior).
  • Akut, brændende smerte, når man belaster hoften ved f.eks. cykling og løb ned langs lårets yderside.
Undersøgelser
  • Analyse/inspektion/palpation/ROM (Der testes for unormal tilstand sammenlignet med modsatte side).
  • Inflammation af området.
  • Afklemning af tractus iliotibialis over femurs epicondyl (smerte registreres).
  • Test af tractus iliotibialis (sene på lårets yderside)
Behandling af løberknæ

Opleves det at skaden kommer igen bør der overvejes om bækken, ryg eller underben har en fejlstilling som betyder at skaden optræder igen og igen. Dette kan behandles af en terapeut med erfaring i bækken dysfunktioner.
Lægen kan vælge at give inflammationsdæmpende medicin. Ved forsat besvær kan lægen vælge at give lokal steroidinjektion i bursaen, efterfulgt af mindst 2 ugers hvile. Ved terapiresistente tilfælde kan der evt. opereres.

Rehab træning af skaden

Rehab program