Trælår (Kompressions ruptur af m.quadriceps femoris)
Rehab af skaden

Rehab program

Beskrivelse af trælår

Kompressions ruptur af m. quadsriceps femoris eller trælår som det mere kendte danske navn, er et resultat af et traume hvor man komprimerer den firhovede lårmuskel mellem en hård ydregenstand og lårbenets hårde overflade. Når dette sker, vil der ofte ske en skade dybt inde i musklen, hvor der opstår en blødning og efterfølgende inflammation. Sådan en skade kan reelt forekomme hvor som helst, på armen, underben osv., men da det er en af de mest kendte skader i kontaktidræt, kalder man det for et trælår. Man har dog aldrig hørt om en træarm, træben osv. og derfor bruger man mange gange det mere korrekte term, kompressions ruptur, da det er det som sker. At man komprimerer musklen og så sker der en ruptur (sprængning).

Når musklen kvæstes kan der sker to typer af blødninger, nemlig intra- som betyder ”indenfor musklen” og inter-muskulær som betyder ”mellem musklerne”. Rundt om alle muskler har vi en såkaldt muskelhinde (myofascie) og hvis denne ikke går i stykker under traumet, har vi en intramuskulær (indenfor musklen) blødning. Denne blødning kan være alvorlig, fordi blodets tryk kan stige så meget at den klemmer af på blodforsyningen og dermed kan musklen ikke få ilt og vil død (nekrose pga. iskæmi). Hvis man får en intramuskulær vil man heller ikke kunne se blodudtrædningen, og smerterne vil akkumulere op og blive værre, fordi blødningen trykker på nerverne. Ved den mindre alvorlige blødning, intermuskulær (mellem musklerne) er musklens hinde gået i stykker og  blødningen løber ud mellem de forskellige muskler. Her vil man normalvis også se en blodudtrædning i huden, fordi blodet løber ud til det væv der er løsest.

En kompressions ruptur ses meget tit i kontakt idræt som f.eks. fodbold, rugby, hockey eller hvor et objekt kan ramme en udøvers lår.

Symptomer på trælår
 • På tidspunktet for denne type traume kan en udøver opleve forskellige niveauer af smerte og nedsat bevægelse.
 • Omfanget af smerte og tab af bevægelse vil være afhængig af kraften for traumet.
 • Det traumatiserede område bliver hævet og smertefuldt at røre ved.

Kompressions ruptur kan klassificeres efter hvor alvorlige de er:

Mild

En udøver der får en mild kompression vil normalt være i stand til at fortsætte med at dyrke sin sport, men kan føle en smule ømhed efter afkøling eller den følgende dag. Det berørte område kan være ømt at røre ved, evnen til at strække musklen kan være nedsat, og muskelstyrken kan også være reduceret.

Moderat:

En moderat kompression kan forhindre en udøver i at fortsætte, dog vil hævelse opleves mest når vedkommende hviler. Udøveren kan opleve smerter, og det berørte område vil være ømt at røre ved. En udøver med moderat kompression af m. quadsriceps vil ofte opleve cirka en halvering af bevægeligheden.

Alvorlig

En alvorlig kompression vil blive kendetegnet ved at der hurtigt ses ​​hævelse og blødning. Både hævelse og blødning kan muligvis ikke styres. Bevægelsestab vil være alvorligt, og patienten har vanskelig ved at have fuld vægt på det berørte ben. Det berørte område vil være meget ømt, og muskelstyrken bliver mindre. Det tager minimum 8 uger at komme sig over en alvorlig kompressions ruptur.

Myositis Ossificans

Jo mere alvorlige en kompression er desto større er risikoen for udvikling af myositis ossificans. Her sker der det, at den størknede blødning danner en mindre knogle inde i musklen hvor blødningen tidligere var. Nogle af disse små knogle (kalk aflejninger) forsvinder af sig selv i løbet af seks til syv uger, mens større kan tage mere end et år om at blev absorberet i kroppen, og hvor enkelte aldrig forsvinder og må opereres væk.

Undersøgelse af trælår
 • Samtale, direkte selvsyn af skades hændelsen.
 • Inspektion af musklen og et omkringliggende væv.
 • De 4 muskeltest (kraft, palpation, udspænding og brug af musklen).
Behandling af trælår
 • Let udstrækning.
 • Let massage.
 • EMS (elektro-myo-stimualtion).
 • Cryoterapi (is i 9 min) og herefter let streching.
 • Klasse 4 laser.
 • Lette træningsøvelser (se rehab her).
Rehab af skaden

Rehab program