Indeklemning syndrom (Impingement syndrom)

Rehab trænings af skaden

Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4

Beskrivelse af indeklemnings syndrom

Indeklemning syndrom (impingement syndrom) er ud fra skades hyppighed hovedårsagen til kroniske skulder smerter. Dette problem refererer til alle bløddelene, som ligger ovenover hovedet af overarmen (caput humeri) og under skulder højen (acromion); hvilket er rotator-cuff musklerne (skulderstabilitets muskler) og deres sener, den underliggende slimsæk (subacromiale bursa) og og det lange hovede af biceps (tendo caput longum musculus bicipitis af M. biceps).

Hvordan opstår indeklemning syndrom? Der er primært 2 årsager; den interne og den eksterne.
Den eksterne faktor vedrører overbelastning på bløddelene omkring skulderleddet. Under idrætsaktiviteter vil det hyppigst være kasteidrætter, svømning, roning og vægtløftning. Den interne faktor er oftest på grund af ubalance i styrken imellem de fire rotator-cuff-muskler og resten af musklerne omkring skulderleddet. I en rask skulder kan man udføre kraftfuld opadføring/udadføring af armen vha. Musklen deltoideus, såfremt rotator-cuffen er intakt og holder hovedet inde i ledskålen (cavitas glenoidalis), uanset hvad stilling armen er i. Hvis man derimod har en svag rotator-cuff pga. gentagne mikrotraumer, overbelastninger eller alder, vil caput humeri bevæge sig en anelse opad, og derved vil rummet op til skulderhøjens bue bestående af yderste del af kravebenet og øverste del af skulderbladet være indsnævret, og bløddelene blive klemt.Det første tegn er gentagne afklemninger af rotator-cuff senerne og slimsækken oppe under den skulderhøjens bue. Sener og slimsæk bliver irriteret og udvikler sene betændelse og slimsæk betændelse. Gradvist tager rotator-cuffen mere og mere skade og efterlader arvæv og degeneration. Efterhånden som tiden går, vil der kunne dannes et knoglespor. Denne onde cyklus vil forsætte, og knoglesporet vil kunne lave små revner i rotator-cuffen. Irritationen vil kemisk sprede sig og påvirke det biceps musklens lange senehovede, der igen vil kunne udvikle en biceps betændelse. Også fortykkelse af slimsækken og en stram bagerst ledkapsel vil føre til indeklemning syndrom.
Indeklemning syndrom kan inddeles i fire stadier:

 1. Ødemer i supraspinatus senen, kommende fra brug af armen i vandret plan og derover. Denne betændelses tilstand kan lokaliseres og behandles. Giver ofte tandpinelignende smerte og forekommer oftest hos personer under 25 år.
 2. Ved fortsat irritation af senen fra supraspinatus, bicepssenen og slimsæk subacromialis udvikles fibrose, og strukturerne fortykkes. Her ses også ofte disse tandpinelignende smerter – ofte værst om natten – og personerne, der rammes, er ofte mellem 24 og 40 år. Dette stadie reagerer ofte godt på konservativ behandling.
 3. Ved yderligere irritation af denne impingement tilstand opstår der nærings forandringer i vævene, som kan give overrivninger. Forekommer sjældent hos personer under 40 år. Personerne præsenterer ofte en længerevarende sygdomshistorie. I dette stadie ses ofte knogledannelser, og disse reagerer dårligt på konservativ behandling.
 4. Dette stadie repræsenterer en komplet overrivning af rotator-cuffen på baggrund af lang tids irritation. Dette stadie kræver operativ behandling.
  Den primære risikogruppe er idrætudøvere, der anvender meget kraft i skulderen som svømmere, vægtløftere, håndboldspillere, basketballspillere og andre kastrelaterede idrætter.
Symptomer på indeklemning syndrom
 • Smerte i skulderen.
 • Smerterne kan blive værre om natten.
 • Smerte ved udad og opad føring af armen (smertefuld bue).
 • Smerte ved fremadføring af skulderen med håndfladen nedad.
 • Smerte ved horisontal indadføring.
 • Evt. smerte ved bagudføring af armen (hånd i baglomme).
 • Lokal punktømhed på skulderen.
 • Smerte på forsiden af skulderen og armen.
 • Evt. ”stiv” skulder.
 • Evt. krepitation (tøsnes-fornemmelse).
 • Evt. smerte over 90º fremadføring og udadføring
 • Evt. spasmer i mellem skulderbladene (m. rhomboideus og øvre/nedre trapezius).
Undersøgelser af indeklemning syndrom
 • Analyse/inspektion/palpation/ROM
 • skulder – arm rytme observeres.
 • Evt. cervikal traktion og krompressions test, for at udelukke nakkeskader.
 • Impingement tests.
 • Rotatorcuf tests
 • Biceps test.
 • Smertefuld bue test.
Behandling af indeklemning syndrom
 • Hvile i akutte fase.
 • Rehab
 • Cryoterapi (ismassage 3x 9 min. dgl.).
 • Termobehandling (varme).
 • Ultralyd til posterior ledkapsel, (kontinuerede / pulserende), 1 Mhz, 1 W cm2.
 • TENS.
 • Massage af overarm, skulder, skulderbled og nakke området.
 • NSAID.
 • Evt. ændring af kropsholdning via. upper cross syndrom træning.
 • Kinesiologi tape.
 • K-laser.
 • Traumeel piller (2 tabl. 3 g. dlg. i 9 dage).

Hvad kan lægen gøre:
I alvorligere tilfælde vil man operere, hvor man skaber plads i det indsnævrede rum. Mange læger vælger desuden at give en steroidindsprøjtning, hvilket ikke er erstatning for terapi.

Rehabilitering:
Styrke- og fleksibilitetsøvelser via rehab træning er nøglen til at ændre de fleste tilstande af indeklemning syndromer. Et omhyggeligt sammensat rehabiliteringsprogram er nødvendigt for at få korrekt styrke og fleksibilitet i skulderen igen, og primært med fokus på indadrotationen. Genoptræning bør sættes i værk så hurtigt som mulig. Hvis den skadeslidte har været igennem operation, skal man påbegynde genoptræning efter 3-4 dage.

Rehab trænings af skaden

Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4