Ustabil ankel (Instabil talocrural)
Rehab træning af problemet

Rehab 1Rehab 2Rehab 3

Du bør være opmærksom på at træne resten af kroppen så du ikke mister din aktuelle mobilitet, stabilitet og styrke. Så find ud af hvad du kan lave af træning og træn så ud fra det niveau du har. Træning af resten af kroppen accelerere heling af din skaden, blandt andet grundet øget nerve aktivitet og kredsløb.

Beskrivelse af instabil ankel

Et af målene ved rehabilitering af ankelskader er, at forhindre leddet mellem underben og rulleben (talocruralleddet) at blive instabilt. Den mest indlysende grund til instabilitet i anklen er manglende eller dårlig rehabilitering efter skade, men instabiliteten kan også have andre årsager; f.eks. hypermobile led, slappe ledbånd og svage muskler. Man siger, at talocruralleddet er instabilt, hvis man kan sideforskyde talus “rullebenet” mere end 10° inde i fodledsgaflen; jo mindre løshed i den retning jo mere stabilt er leddet. Leddet behøver ikke være løst i fremad og bagud retning, før man taler om instabilitet. Med andre ord, er det her ikke nødvendigt at foretage en såkaldt skuffetest af leddet.

Symptomer på instabil ankel
  • Tilbøjelig til vridtraumer i anklen.
  • Hævelse og smerte ved hård belastning, især i ujævnt terræn.
  • Svært ved at hoppe og afsætte.
Undersøgelser af instabil ankel
  • Analyse/inspektion/palpation/Bevægetest (aktiv, passiv og med kraft)
  • Sideforskydning af talus.
  • Storketest (>30 sek.).
Behandling af instabil ankel
  • Rehab 1
  • 7 pkt. rehab tape.
  • Korrekt fodtøj.
  • Kinesiologitape som stabilitet.
Rehab træning af problemet

Rehab 1Rehab 2Rehab 3