Korsbåndsskade (Cruciata ruptur)
Rehab træning af skaden

Brug af skinneRehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4
Du bør være opmærksom på at træne resten af kroppen så du ikke mister din aktuelle mobilitet, stabilitet og styrke. Så find ud af hvad du kan lave af træning og træn så ud fra det niveau du har. Træning af resten af kroppen accelerere heling af din skaden, blandt andet grundet øget nerve aktivitet og kredsløb.

Beskrivelse af korsbåndsskade

De to ligamenter, der skaber de såkaldte korsbånd, er et avanceret kompleks set ud fra et arkitektonisk og funktionelt synspunkt. De har stor indflydelse på rotationsaksen i knæet, og er de primære stabilisatorer i fremad og bagud retning. Begge ligamenter bliver slappe ved 20° knæbøjning. De ligger inde i knæleddet og er næsten helt omsluttet af en membran, hvilket gør det svært for kirurger under operation, at få en ordentligt og komplet oversigt over de to ligamenter. Det er derfor ikke unormalt, at en patient bliver re-artroskoperet, da man ikke første gang har fundet problemet.

Forreste korsbånd/ligamentum cruciatum anterior (LCA) har en skades-frekvens på 72 % ved knæskader, hvor der er lokaliseret blødning inde i leddet. Ligamentet står for 87 % af stabiliteten af en fremad glidning af lægbenet i forhold til lårbenet, resten holdes af musklerne. Ligamentet tillader også en udadrotation af underbenet ved 90° knæbøjning.

Bagerste korsbånd/ligamentum cruciatum posterior (LCP) er tykkere og over halvanden gang stærkere end det forreste korsbånd. Det består af to dele, som dog er uadskillelige men gør, at det har rimelig kontakt og stabilitet under hele bevægeligheden knæet besidder. Den største løshed i ligamentet findes ved en knæbøjning på 20-40° samt ved 90°, hvor den også tillader en indadrotation.

Undersøgelse af korsbåndsskade

Det vigtigste, man skal sikre sig, inden man går i gang med sin stabilitetsundersøgelse, er, at udelukke hævelse og indre blødning, der vil kunne give en falsk negativ på nogen af testene. Dette er nok den største fejl, der begås rundt om på de forskellige klinikker og sygehuse, når man som terapeut eller læge undersøger et akut knæ traume eller et væskefyldt knæ. Husk derfor, der kan ikke stabilitetsundersøges ved akut skade.

  • Analyse/inspektion/palpation/ROM, visuelt og fysisk sammenligning af modsatte side.
  • Stabilitets test.
  • Måling af atrofi.
  • Inspektion af leddet gennem artroskop giver den endelige diagnose.
    Er testene positive, anbefales der, at en ortopædkirurg tilser patienten for at vurdere skadens omfang, og kan ligeledes i nødvendigt omfang operere og rekonstruere.
Behandling af korsbåndsskade
Rehab træning af skaden

Brug af skinneRehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4